Innowacja z myślą o Tobie

POJĘCIA:

NL-PEPTIDES™ to technologia syntezy peptydów, polegająca na zmianie ich w analogi.
N-acetyl peptide salt arginamid, dzięki, której peptyd może być używany w oralnych kompozycjach farmaceutycznych i przechowywany w kapsułkach, zachowując odporność na wysokie temperatury i niskie pH żołądka.

NL-BPC-157™ jest peptydem BPC-157 zmienionym w analog N-acetyl BPC-157 arginamid

NL-GHK-CU™ jest peptydem GHK-CU zmienionym w analog N-acetyl GHK-CU arginamid

NL-EPITHALON™ jest peptydem EPITHALON zmienionym w analog N-acetyl Epithalon arginamid

NL-PEPTIDES-DELIVERY™ technologia podaży peptydów drogą doustną, polegająca na opracowaniu nowej kompozycji farmaceutycznej zawierającej:

bpc 157 w kapsułkach14

Zwiększanie biodostępności

Rozwiązaniem problemu biodostępności jest synteza nowych form peptydów poprzez użycie technologii NL-PEPTIDES TM gdzie forma podstawowa peptydu zostaje poprzez modyfikacje, przekształcona zostaje w formę NL-PEPTYDÓW. Synteza, poprzez sprzężenie z dodatkowymi aminokwasami, modyfikacji N końca aminowego oraz końca C-karboksylowego pozwala na zwiększenie stabilności peptydu i pokonanie istniejącej bariery żołądkowej. Największa stabilność peptydu zauważalna jest przy wiązaniu z cząsteczkami L-argininy. Połączenie z cząsteczkami innych aminokwasów w tym lizyny, ornityny oraz innymi aminokwasami, znajdującymi się również w formie enancjomerów (L-,D-) także przynosi oczekiwany skutek terapeutyczny.

Zmodyfikowane do postaci NL-PEPTIDES TM peptydy , pozostają stabilne w warunkach wysokiej temperatury czy w kontakcie ze środowiskiem o niskich parametrach pH, jakie występują w soku żołądkowym, co dotychczas stanowiło barierę w uzyskiwaniu pożądanego efektu.

Nasze rozwiązania farmaceutyczne

Najwygodniejszą i najbezpieczniejszą dla pacjenta metodą podawania substancji leczniczych jest podanie doustne. Odpowiednia dawka peptydu, w innowacyjnej formie NL-PEPTIDES TM, wprowadzona zostaje do organizmu poprzez połknięcie kapsułki dojelitowej, wykonanej w opatentowanej technologii podaży peptydów NL-PEPTIDES-DELIVERY TM, która trafia do naszego układu pokarmowego i nie ulegając w nim rozpadowi, migruje do krwiobiegu, przynosząc pożądany efekt terapeutyczny. Większość obecnych na rynku peptydów najczęściej występuje w formie niezmodyfikowanej, w postaci podstawowej, co obniża ich biodostępność i minimalizuje skuteczność działania.

Technologia syntezy NL-PEPTIDES TM oraz technologia podażyNL-PEPTIDES-DELIVERY TM

Aspekty, które rozwiązują obie technologie:

  • Degradacja peptydów w niskim pH i enzymach trawiennych,poprzez syntezę NL-PEPTIDES TM.
  • Braku absorpcji peptydu z pozycji jelita cienkiego, poprzezzastosowanie
    inhibitorów proteazy, czynników obniżajacychlokalne pH i wzmacniaczy absorpcji.
  • Niestabilne podczas przechowywania kompozycjefarmaceutyczne, poprzez o
    ddzielenie peptydu od kwasu.
  • Degradacja peptydu w jelicie cienkim przez jednoczesneuwolnienie dwóch wykluczających się składników: peptydu orazinhibitora proteazy, poprzez syntezę.

Grafika obrazuje poglądowe oraz możliwe uproszczone działanie Technologii NL-PEPTIDES-DELIVERY TM.

1. Peptyd nowej generacji syntezowany w technologii NL-PEPTIDES jestzamknięty w kapsułkę dojelitową, wykonaną w technologii NL-PEPTIDES TM DELIVERY.

1a. Połknięta kapsułka nienaruszona przedostaje się do jelita cienkiego.

2. Pierwsza kapsułka zostaje rozpuszczona w jelicie cienkim. Uwalniasię inhibitor enzymatyczny proteazy – kolor żółty, który stwarzaodpowiednie środowisko do absorpcji peptydu przez obniżenie jegopH do 5.5.

3. Druga kapsułka zostaje rozpuszczona. Uwalnia się składnik aktywny –peptyd – kolor niebieski i wzmacniacz absorpcji peptydu L-karnitynakolor zielony. Peptyd zostaje wchłonięty do organizmu.

Nasze suplementy poddawane są ciągłej kontroli, dbamy o najwyższą jakość produktu

W świetle badań naukowych substancja aktywna powinna spełniać określone normy. Spełnienie przepisów jakościowych oraz odpowiednia czystość substancji pozwala na wprowadzenie do obrotu preparatu, który jest bezpieczny i przynosi pewność co do pożądanego efektu. Znalezienie odpowiednio przebadanych peptydów, gwarantujących zamierzony efekt, nie jest łatwe. Wykonuje się badania pod względem składu chemicznego i czystości mikrobiologicznej. Każdy produkt niewiadomego pochodzenia może nie spełniać oczekiwanych rezultatów.

Wyniki badań stężeń NL-peptydów z krwi

Pierwsze trzy przykładowe wykresy przedstawiają piki peptydów z odpowiednio przygotowanych próbek krwi, badanych w czasie po 120min. Kolejno dla: NL-GHK-CU, NL-EPITHALON oraz NL-BPC-157 podawanych w naszej opatentowanej technologii podaży
NL-PEPTIDES-DELIVERY TM, oraz dla zwykłych peptydów GHK-CU, EPITHALON, ARG-BPC podawanych w zwykłych kapsułkach. Kolejne trzy wykresy przedstawiają rozkład stężenia peptydów w krwi badanej w zakresie czasowym od 30-360min, przeliczonych na jednostki pg/ml.

pliki do pobrania

bpc 157 w kapsułkach11

Zostań naszym partnerem!

Zarabiaj bez ryzyka, poznaj nasz program partnerski.

Dowiedz się więcej